Uien

 

Onlosmakelijk verbonden

Altijd worden ze in één adem genoemd: Gebr. Van Liere en uien. Ons belangrijkste handelsproduct is de lange bewaarui, maar we verwerken ook vroege zaai- en plantuien. Op ons akkerbouwbedrijf telen we jaarlijks zo’n 3.000 ton uien. De hoeveelheid uien die we verwerken, is elk jaar meer dan 70.000 ton. Deze uien worden, naast ons eigen landbouwbedrijf, ook geleverd door een vaste groep akkerbouwers uit de regio die met hun ervaring, kennis en kunde garant staan voor een kwalitatief hoogwaardig product.

 

Flevoland, Uienland 

Meer dan 50% van alle uien die op Nederlandse bodem worden geteeld, groeit in Flevoland. Dit bewijst maar weer eens hoe schitterend de poldergronden zijn. Het klimaat, de waterhuishouding en de vruchtbare grond zorgen samen voor een top ui. Andere belangrijke teeltgebieden in Nederland zijn Noord-Groningen, Noord-Friesland, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Het overgrote deel, zo’n 90% van alle Hollandse uien wordt geëxporteerd.

 

Bewaren

Uien worden vanaf half maart tot half april gezaaid. De oogst vindt – afhankelijk van het ras – plaats in augustus of september. Doordat de top van de uienveredeling uit Nederland komt, we een gunstige klimatologische ligging hebben, de beste bewaarsystemen uit Nederland komen en onze telers veel kennis hebben kunnen we het jaar rond hoogstaand product afleveren en bewaren.

 

Duurzame uien

Dat uien ook duurzaam geteeld en verantwoord verpakt kunnen worden, bewijzen de duurzame uien van Gebr. Van Liere. Deze uien zijn o.a. afkomstig van telers die aangesloten zijn bij stichting Veldleeuwerik. Die stichting promoot duurzame akkerbouwproductie. De duurzame uien zijn te vinden in de supermarkt.