Projecten

 

Stichting Veldleeuwerik 

Binnen Stichting Veldleeuwerik werken agrarische ondernemers en hun afnemers samen aan verduurzaming van de voedselproductie. Gebr. van Liere is een enthousiaste deelnemer van Stichting Veldleeuwerik en zeer actief. De aangesloten telers delen kennis en expertise en zoeken de persoonlijke grenzen van duurzaamheid op.

De stichting is ambitieus, en dat past wel bij Gebr. Van Liere. In 2013 doen 368 akkerbouwers mee, Stichting Veldleeuwerik wil dat aantal in 2014 verdubbelen. Dat is volgens het duurzaamheidsproject in de akkerbouw nodig om supermarkten te interesseren. Op dit moment liggen alleen de duurzame uien van Gebr. Van Liere – geproduceerd binnen Veldleeuwerik – in de schappen van de supermarkten. De stichting wil het aantal producten opschalen en de duurzame producten profileren als producten die met passie zijn geproduceerd door vakmensen die rekening houden met natuur en milieu.
 

People Planet Profit

Gebr. Van Liere staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met oprechte aandacht voor mensen, de aarde en profijt, in de goede zin van het woord. Dat is uiteraard bij een landbouw- en sorteerbedrijf van essentieel belang. Alleen als onze mensen en gronden goed verzorgd worden kunnen wij de beste uien leveren.
 

Onze aarde

De aarde en dan vooral de bodem, daar zijn we bij Gebr. Van Liere inmiddels experts in. We telen zo duurzaam mogelijk om de bodem niet uit te putten. We gunnen onze kinderen en kleinkinderen een groene erfenis. Ook houden we rekening met de uitstoot van CO2. Zo rijden onze chauffeurs in milieuvriendelijke vrachtwagens en kunnen we het rijgedrag 24/7 monitoren.

Onze toekomst

Natuurlijk wil Gebr. Van Liere winst maken, maar niet ten koste van alles. We investeren allereerst in duurzame relaties, duurzame producten én in een duurzame toekomst.